กิจกรรมประจำปี 2554-2556

   วัน เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554
งานวันบัณฑิตน้อย
ณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต


 

อบรมผู้บริหาร และ ครูโรงเรียน เอกชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2556

 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ณ  โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต

Mother day 2554

วันที่ 1-5 เมษายน 2554
คณะครูโรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ได้ไปศึกษาดูงานที่ภาคกลาง
จัดโดย
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12
(ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จชต.)

 

 วันที่ 5-7 มิถุนายน 254
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬาครู (Teacher Games)
ณ อำเภอ สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส


Teacher Games

 วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2554
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2554

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรม


วันที่ 7-8 กันยายน 2553
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาส
เข้าร่วมการประกวดการขับร้องเพลงชาติ ระดับประเทศ

กิจกรรม


วันที่ 11 กรกฎาคม 2553
กิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตร
ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิ


กิจกรรม

trainning
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2553
คุณครูโรงเรีนบุณยลาภนฤมิตไปอบรม
ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรม

เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ด้านโรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จังหวัดนราธิวาส เขต 2


กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 


กิจกรรม

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554
ภาพบรรยากาศภายในวันงานแข่งขันวันวิชาการ
ระดับ จังหวัดนราธิวาส
ณ โรงเรียนสวนสรรค์วิทยา อ.เมือง จ.นราธิวาส


กิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554
ภาพบรรยากาศภายในงานแข่งขันวิชาการระดับจังหวัด
ณ  โรงเรียนตาดีกายะกัง   จังหวัดนราธิวาส


กิจกรรม

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2554
ผู้อำนวยการและคณะครู
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครู เพื่อความมั่นคงในวิชาชีพ
ณ ห้องวลัย โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


กิจกรรม

เมื่อ วันที่ 27-28 มกราคม 2554
ผู้อำนวยการและคณะครู
เข้าร่วมการสัมมนา "สามเหลี่ยมแห่งการประกันคุณภาพ" รุ่นที่ 8
ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่   โดย บริษัท ไทย เอ็ม เอ็ม


กิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554
ผู้อำนวยการและคณะครู
ได้เข้าร่วมกิจกรรม"มหกรรมกีฬาครูเอกชนจังหวัดนราธิวาส
ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส


เด็กดีศรี บล.

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
มอบเกียรติบัตรให้  เด็กหญิงฐิติชยา อุเสน
ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖


กิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2556
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนากิจกรรม

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Iณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับมัธยมศกษาตอนต้น
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิตได้รับ "รางวัลเหรียญทองแดง"

กิจกรรม

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2556
มอบรางวัลเชิดชูเกียรตืครูผู้สอนดีเด่น
ณโรงเรียนบุณยลาภนฤมิต

กิจกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2556
พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ณ   โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต

กิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน 2556
ณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต

กิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างครู บ.ล & ทหาร
ณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต

กิจกรรมวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2556

กิจกรรมวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2556

กิจกรรประจำปี 2552

 

line